Reguli privind comunicarea comerciala responsabila privind berea

Codul BR

 

I. Preambul 

Berea, atunci când este consumată în mod responsabil, este compatibilă cu un stil de viață echilibrat și sănătos și este savurată în mod responsabil de o mare majoritate de consumatori.
În calitate de producători responsabili, vrem să ne asigurăm ca marketingul berii îi are drept țintă numai pe cei a căror vârstă depaseste vârsta de 18 ani și că se face cu suficientă grijă, astfel încât să nu încurajeze consumul excesiv și iresponsabil.

Prevederile acestor comunicări comerciale pentru bere reprezintă baza evaluării activităților reale ce țin de comunicările comerciale. Acest lucru permite industriei berii să dezvolte comunicări comerciale pentru bere în mod creativ și în concordanță cu valori precum:

 • consumul ca experiență plăcută, personală sau socială; 
 • consumul ca activitate socială și consumul responsabil ca sursa de bucurie și relaxare;
 • consumul responsabil ca parte a unui stil de viață sănătos pentru marea majoritate a consumatorilor;
 • consumul ar trebui sa se facă cu moderație.

Pentru a menține încrederea consumatorilor, industria berii are interesul să se asigure că toate comunicările sale comerciale sunt reglementate în mod corespunzator, astfel încât acestea să fie considerate legale, decente, oneste, adevărate și acceptabile din punct de vedere social. 
 
II. Scopul


Scopul acestor reguli de comunicare comercială privind berea este să asigure respectarea şi implementarea conţinutului lor şi chiar să îmbunătăţească – dacă şi unde este necesar – comunicările comerciale astfel încât să nu ofenseze publicul sau chiar se apropie de limita dintre comunicările adecvate şi cele inadecvate.

 

Asemeni tuturor comunicărilor comerciale pentru alte produse, promoţiile la bere trebuie:

 • să fie întotdeauna dezvoltate, implementate şi administrate cu responsabilitate;
 • să fie întotdeauna în deplină conformitate cu legile, reglementările şi codurile în vigoare;
 • să nu fie niciodată adresate minorilor (persoane care nu au împlinit vârsta legală pentru achiziţia de alcool);
 • să nu încurajeze niciodată comportamentul violent, agresiv, periculos, anti-social sau ilegal;
 • să nu încurajeze niciodată consumul de alcool şi conducerea vehiculelor sau abuzul de alcool;
 • să nu înjosească niciodată nici un grup al societăţii şi să nu ofenseze standardele acceptate de bun gust şi decenţă.

Toate siturile web ale corporaţiilor şi cele legate de marcă (brand) trebuie să solicite confirmarea vârstei pe pagina de start şi să refuze întotdeauna accesul celor care nu au vârsta legală pentru a achiziţia de alcool.

Aceste reguli se aplică tuturor canalelor de comunicare comercială şi media, inclusiv comunicării prin internet şi media digitală de orice fel care sunt utilizate pentru a transmite clienţilor o comunicare de marketing cu privire la alcool.

Dacă nu există nici o cerinţă legală în acest sens, în orice comunicare comercială difuzată prin mijloace video, materiale tipărite, alte medii de afişaj stradal care permit inscripţionarea, trebuie introdus un mesaj de consum responsabil, oriunde este potrivit, începând cu data de 1 septembrie 2009. Această prevedere se va aplica tuturor materialelor create/realizate după această data.

Se recomandă totuşi, inserarea unui mesaj de consum responsabil pe suprafaţa etichetelor care permit această inscripţionare.

 

III.  Principii de bază

 

Comunicarea comercială trebuie:

 • să fie legală, decentă, onestă şi adevărată, conformându-se principiilor acceptate ale concurenţei loiale şi bunelor practici de afaceri;
 • să respecte toate cerintele legislative si reglementările în vigoare;
 • să fie concepute cu simţul responbilităţii sociale, al bunei credinţe şi onestităţii;
 • să nu contravină principiilor etice, să nu ofenseze sau să conteste demnitatea sau integritatea umană;
 • persoanele nu trebuie să fie prezentate într-un mod degradant, care să îi priveze de demnitate, sau în situaţii în care se înjosesc prin propriul comportament;
 • să ţină cont de sensibilităţile legate de cultură, sex şi religie.

Asemeni tuturor comunicărilor comerciale promoţiile la bere trebuie:

 • să fie întotdeauna dezvoltate, implementate şi administrate cu responsabilitate;
 • să fie întotdeauna în deplină conformitate cu legile, reglementările şi codurile în vigoare;
 • să nu fie niciodată adresate minorilor (persoane sub vârsta de 18 ani);
 • să nu încurajeze niciodată comportamentul violent, agresiv, periculos, anti-social sau ilegal;
 • să nu încurajeze niciodată consumul de alcool şi conducerea vehiculelor sau abuzul de alcool;
 • să nu înjosească niciodată nici un grup al societăţii şi să nu ofenseze standardele acceptate de bun gust şi decenţă. 

 

Note explicative

Generale:

1. Scopul oricărei comunicări comerciale trebuie să fie promovarea unei anumite mărci (brand) şi nu a efectelor alcoolului;

2. „Legal” şi „conform principiilor competiţiei oneste şi bunelor practici de afaceri” înseamnă că toate comunicările comerciale ar trebui să respecte atât conţinutul cât şi specificul tuturor regulilor naţionale, regulamentelor, legilor şi practicilor de afaceri;

3. Definiţiile a ceea ce este „decent şi acceptabil” variază de la o cultură la alta, chiar şi între grupuri de vârstă. Adesea, contextul este cel mai important: formele de adresare ce ar putea fi privite ca ofensatoare de un public mai în vârstă pot fi privite ca acceptabile dacă sunt adresate cu grijă unui public mai tânăr, cu vârsta peste cea legală pentru achiziţia de alcool;

4. Termenul”decent” este de asemenea strâns legat de concepte cum sunt violenţa sau comportamentul periculos, lipsit de etică şi responsabilitate. Acestea trebuie evitate în permanenţă, împreună cu folosirea nejustificată şi înjositoare a imagisticii, mesajelor şi         aluziilor de natură sexuală;

5. „Onest”, „adevărat”, „onestitate şi cu bună credinţă” au legătură cu integritatea mesajelor noastre: nu ar trebui să minţim niciodată sau să prezentăm fapte neadevărate despre produsul nostru;

6. „Etic” înseamnă că acţiunile noastre trebuie să respecte specificul regulilor privind comunicarea comercială responsabilă. Nu este etic să încercăm să găsim portiţe de scăpare şi modalităţi de a evita aceste reguli sau să acţionăm împotriva principiilor morale general acceptate, chiar dacă astfel de acţiuni nu sunt interzise în mod expres de aceste reguli;

7. Respectarea „demnităţii şi integrităţii umane” înseamnă că oamenii nu trebuie niciodată prezentaţi în mod degradant sau puşi să se înjosească;

 

Promoţii

Nimănui nu trebuie să i se interzică participarea la promoţii din cauza rasei, orientării sexuale, religiei şi apartenenţei politice.

  
1.Consumul responsabil de băuturi alcoolice

1.1. Comunicarea comercială nu va prezenta şi nu va încuraja consumul excesiv sau iresponsabil de alcool şi nici nu va prezenta abstinenţa sau moderaţia în mod negativ.

1.2. Comunicarea comercială nu va prezenta persoane în stare de ebrietate, nici nu va sugera în vreun mod că starea de ebrietate (beţie) este acceptabilă.

1.3 Comunicarea comercială nu va încuraja comportamentul violent, agresiv, periculos sau antisocial (îmbulzeala sau dezordinea publică) sau orice legătură cu medicamentele ilegale sau cultura drogurilor.

1.4. Comunicarea comercială nu va include prezentarea femeilor însărcinate consumând bere şi nu va fi adresată femeilor însărcinate.

1.5. Comunicarea comercială nu va sugera consumul de bere în situaţii ce sunt privite în general ca iresponsabile sau inadecvate, cum ar fi înainte sau în timpul condusului maşinii, la muncă sau în timpul practicării sporturilor- cu excepţia berii fără alcool.

1.6 Comunicarea comercială nu trebuie să sugereze bravură fizică, putere sau forţă ca rezultat al consumului de băuturi alcoolice.

1.7 Comunicarea comercială nu va încuraja consumul iresponsabil de bere prin volum, durată în timp sau în vreun alt fel.

1.8 Comunicarea comercială nu va prezenta abstinenţa sau consumul moderat într-un mod negativ. Există situaţii şi momente când consumul de băuturi alcoolice poate fi nepotrivit, iar noi vom respecta întotdeauna alegerea individuală de a nu consuma alcool.

  
Note explicative

Generale:  
1. Să nu se încurajeze niciodată „consumul excesiv sau iresponsabil” înseamnă că toate comunicările noastre nu trebuie să îi încurajeze pe oameni să bea peste limitele siguranţei personale sau în mod antisocial. Consumatorii nu trebuie niciodată încurajaţi (sau nu trebuie să li se prezinte în comunicările noastre) să depăşească limitele normale ale consumului de alcool sau să bea cantităţi suficiente pentru a îşi pierde autocontrolul (să nu fie niciodată înfăţişate sau sugerate situaţii în care o persoană este sau urmează să ajungă în stare de ebrietate). Să nu fie prezentată niciodată o situaţie care sugerează că o cantitate mare de bere a fost sau urmează să fie consumată. Să se verifice întotdeauna ca numărul de beri prezentat să fie în concordanţă cu numărul de consumatori prezenţi.

2.  Se acceptă prezentarea persoanelor care beau direct din sticlă, dar comunicările noastre nu trebuie să implice faptul că o sticlă sau un pahar plin sunt băute dintr-o singură înghiţitură.

3. Persoanele nu trebuie provocate să bea: trebuie să arătăm respect „abstinenţei şi să promovăm moderaţia”. Persoanele care aleg să nu consume alcool sau care aleg să consume alcool în cantităţi limitate nu vor fi discreditate, ridiculizate sau prezentate într-o lumină negativă - de exemplu, ca fiind mai puţin ”la modă”.

4.  Atleţii şi actorii nu vor fi prezentaţi consumând băuturi alcoolice înainte sau în timpul unui eveniment de atletism sau a vreunei alte acţiuni care necesită abilităţi fizice excepţionale, putere sau forţă, cu excepţia berii fără alcool.

5. Sponsorizările sportive în general, care prezintă sigle şi sloganuri sunt acceptate, cu condiţia să nu sugereze că consumul de alcool contribuie la succesul în atletism, cu excepţia berii fără alcool.

6. Consumul responsabil de alcool presupune de asemenea consumul în condiţii de siguranţă. Niciodată nu vor fi prezentate persoane consumând alcool atunci când este riscant să o facă. Dincolo de consumul de alcool asociat cu conducerea autovehiculelor, alte situaţii riscante sunt: utilizarea oricăror mecanisme, excursiile montane şi alpinismul, manipularea unei bărci sau a unui jet-ski, chiar  şi înotul etc.

   
In ceea ce privește promoțiile:

 • Promoţiile nu trebuie să se refere la „concursuri de băut” ce încurajează consumul excesiv sau iresponsabil de alcool.
 • Activităţile promoţionale sau mesajele nu trebuie să încurajeze niciodată consumatorii să ia parte la activităţi riscante sau potenţial periculoase.
 • Activităţile promoţionale ce implică degustarea vor fi evitate în benzinării, cu excepţia berii fără alcool
 • Nici o promoţie sau material promoţional nu va încuraja consumul iresponsabil sau abuziv de alcool.
 • Dacă una dintre activităţile prezentate la pct-ul 6, de mai sus, este inclusă în publicitate, este important să fie stabilit faptul că consumul de alcool este realizat DUPĂ ce activitatea respectivă s-a încheiat şi la fel de important este să fie indicat faptul că activitatea nu va fi reluată după ce consumul de alcool a avut loc.

 

2. Minori

2.1. Comunicarea comercială nu va fi realizată pentru a fi direcționată către persoanele sub vârsta de 18 ani.

2.2. Comunicarea comercială nu va prezenta persoane consumând bere dacă acestea nu sunt, nu acționează și nu par, în limite rezonabile, a avea peste vârsta de 25 de ani.

2.3. Comunicarea comercială nu va fi direcționată în mod specific către minori şi nici nu va prezenta minori ce consumă bere.

2.4. Comunicarea comercială nu va promova obiecte, imagini, atitudini sau comportamente, simboluri, personaje (reale sau fictive, inclusiv personaje de desene animate sau celebrități), jocuri sau echipamente de joc, pictograme, muzica sau alte elemente care ar putea fi atrăgătoare în special persoanelor sub vârsta 18 ani. 

2.5. Comunicarea comercială va apărea în presa scrisă, radio, televiziune, cinema sau în orice altă formă de media digitală inclusiv internet, rețele de socializare și mesaje scrise, doar dacă cel puțin 70% din audiență este de așteptat să aibă vârsta legală pentru achiziția de alcool. O destinație de plasare va fi considerată rezonabilă, dacă evaluarea componenței audienței înainte de plasare, a îndeplinit criteriile de plasare.

2.6. Comunicarea comercială cum ar fi panourile, posterele din stațiile de autobuz etc. nu va fi amplasată în apropierea și în raza școlilor, liceelor, grădinițelor, locurilor de joacă sau în alte locuri folosite în special de persoane aflate sub vârsta de 18 ani pe o rază de 200m.

2.7. Comunicarea comercială precum logo-ul, marca, sloganul folosit in promovare si denumirea comercială a produsului, nu va fi autorizată pentru a fi folosită pe materiale sau produse ce urmează a fi utilizate în primul rând de persoane ce nu au vârsta de 18 ani.

2.8. Site-urile de Internet operate sau aflate sub controlul membrilor  Asociației Berarii României și care conțin comunicări comerciale privind   berea vor dispune de un filtru activ, care va verifica vârsta fiecărui utilizator și va interzice accesul celor care nu au împlinit vârsta de 18 ani și, de asemenea, vor include un mesaj cu privire la consumul responsabil.

 

Note explicative

Generale:

1. Comunicarea comercială nu va face uz de obiecte, imagini, simboluri, muzică, atitudini sau comportamente, personaje fictive sau reale care sunt atractive în special pentru minori sau specifice acestora;

2. Comunicarea comercială nu va face uz de mărci familiare, nume, sigle, jocuri, echipamente (articole) pentru jocuri (gaming) sau orice alte articole de joc care sunt atractive în special pentru minori;

 

În ceea ce privește promoțiile:

 • În cazul promoțiilor, toți membrii echipelor de promovare vor trebui sa aibă peste vârsta de 18 ani.
 • Nicio promoție nu va fi adresată persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • Conținutul materialelor și activităților promoționale nu va fi adresat în principal persoanelor sub vârsta de 18 ani;
 • Vor fi făcute toate demersurile necesare pentru ca promoțiile să nu îngăduie consumul ori degustarea pentru cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Personalul implicat în execuția promoției va fi instruit să nu servească/ să refuze servirea mostrelor către persoane care nu au împlinit această  vârstă.

 

Internetul şi tehnologiile aferente:

 • În ceea ce privește anunțurile (reclamele) pe internet, mesajele pe telefonul mobil, site-urile internet, conținutul acestora și tehnologiile aferente, acestea vor fi concepute pentru adulți. Site-urile web ale companiilor și cele destinate mărcilor, ale promoțiilor realizate de terțe parți se vor supune acelorași reguli. Conținutul care ar putea atrage minori în mod special trebuie evitat.
 • Toate site-urile mărcilor (deținute, administrate de către acestea, sau legate de promovarea comerciala a marcii) trebuie să menționeze în mod clar că accesul este permis doar persoanelor cu vârsta de 18 ani. Pentru a asigura acest lucru, filtre active (bazate pe data completă a nașterii) trebuie să fie instalate pe site-urile  mărcilor și pe cele ce au legătura cu marca.

 

Rețelele de socializare:

În vederea protejării minorilor împotriva expunerii la comunicarea de marketing pentru bere pe rețelele de socializare și în funcție de fezabilitatea tehnică prevăzută de fiecare furnizor de rețele de socializare, un mecanism pentru aflarea vârstei sau verificarea vârstei  ar trebui să fie inclus pe toate conturile de socializare ale mărcilor și / sau paginilor și / sau canalelor și / sau profilurilor.

Când furnizorul unei rețele de socializare nu oferă nici un mecanism de confirmare a vârstei, comunicările de marketing ar trebui să fie plasate – doar - în cazul în care sunt îndeplinite următoarele trei condiții:

 • Audienta furnizorului rețelelor de socializare în țara în care comunicarea de marketing este destinată ar trebui să îndeplinească obiectivele structurii audienței declarate, unde cel puțin 70% din audiență are vârsta de 18 ani.;
 • O atenționare de vârstă ar trebui inclusă, amintind utilizatorilor că acest conținut este adresat doar utilizatorilor care au vârsta de 18 ani;
 • Furnizorul rețelei de socializare ar trebui sa asigure un mecanism de monitorizare sau de eliminare a unui conținut necorespunzător generat de utilizator. 

 

Aplicații mobile:

Aplicațiile mobile pot fi descărcate dintr-o varietate de locații (de exemplu Apple App Store), motiv pentru care nu este necesară introducerea unei căsuțe pentru aflarea vârstei pentru a garanta că utilizatorii ce descarcă aplicații au vârsta de 18 ani . Prin urmare, toate aplicațiile care pot fi descărcate trebui să solicite verificarea vârstei legale de achiziție  (prin furnizarea datei complete a nașterii și țara) la prima lansare a aplicației. Nu este necesară nicio solicitare ulterioară de verificare a vârstei.

 

3. Condusul

3.1 Comunicarea comercială nu trebuie niciodată să asocieze, direct sau indirect, consumul de bere cu acţiunea de a conduce vehicule de orice tip.

3.2 Comunicarea comercială nu va înfăţişa şi nu va încuraja niciodată consumul de bere în timpul sau înaintea conducerii autovehiculelor de orice fel – inclusiv a bărcilor de viteză, jet-ski-urilor, snow mobilelor sau aparatelor de zbor. 

3.3 Dacă comunicarea comercială prezintă un individ care ajunge la o petrecere sau conduce un vehicul înainte de a intra într-un bar, trebuie să fie foarte clar făcut faptul că persoana respectivă nu va conduce ulterior.

 

Note explicative

Generale:
1.Sponsorizarea transportului public şi a taxiurilor este permisă.

2.Expunerea mărcilor pe camioane şi alte vehicule (utilizate în scop comercial) este permisă.

 

In ceea ce privește promoțiile:

 • Este recomandată o vigilenţă deosebită în ceea ce priveşte participarea la promoţii a consumatorilor care ar putea conduce după desfăşurarea activităţilor promoţionale – de exemplu, după o degustare la supermarket sau în cazul în care aceste activităţi au loc în locaţii legate de conducerea autovehiculelor – cum ar fi restaurantele sau magazinele de pe marginea şoselelor;
 • Se recomandă afişarea unui mesaj de tipul ”nu consumaţi alcool la volan” sau ”nu conduceţi după ce aţi consumat alcool”. Excepţie face berea fără alcool;

 

4. Afirmatiile despre sănătate și despre conținutul de alcool 

4.1 Comunicarea comercială nu va crea nici o confuzie sau neînţelegere privind natura şi tăria berii.

4.2 Comunicarea comercială nu va folosi tăria crescută sau scăzută a berii ca şi calitate pozitivă a berii.

4.3 Comunicarea comercială nu va implica faptul că abuzul poate fi evitat prin consumul de bere cu conţinut scăzut de alcool.

4.4 Comunicarea comercială nu îi va atribui berii proprietatea de a preveni, trata sau vindeca o boală a oamenilor, nici nu va fi asociată şi nici nu va face referire la o astfel de proprietate.

4.5 Comunicarea comercială nu va sugera că băuturile alcoolice ar trebui consumate pentru potenţiale beneficii de sănătate.

4.6 Comunicarea comercială nu trebuie niciodată să pretindă că berea are calităţi terapeutice sau că este un stimulent, sedativ sau o metodă de a rezolva conflictele personale.

4.7 Comunicarea comercială poate include informaţii factuale, cum sunt conţinutul de calorii sau carbohidraţi, cu condiţia ca acestea să nu fie asociate unor afirmatii privind beneficii asupra sănătăţii.

4.8 Comunicarea comercială nu trebuie sa asocieze berea cu starea de graviditate sau să se adreseze în vreun fel femeilor însărcinate.

4.9 Comunicarea comercială trebuie să se asigure asupra faptului că ambalajele, materialele de marketing, precum şi publicitatea pentru versiunile de bere cu alcool şi fără alcool sunt evident diferite  şi distincte.

 

5. Succesul social și sexual

5.1 Comunicarea comercială nu va crea impresia că consumul de bere sporeşte sau reprezintă o condiţie a acceptării sociale, succesului social sau seducţiei sau să promoveze sau exploateze indulgenţa sexuală sau permisivitatea sau să prezinte nuditatea.

5.2 Comunicarea comercială nu va sugera că consumul de alcool poate înlătura inhibiţiile de natură sexuală.

5.3 Comunicarea comercială nu va crea imaginea berii ca metodă de a rezolva problemele vieţii de fiecare zi.

5.4 Comunicarea comercială nu va face discriminări între persoanele de orice sex.


Note explicative  

Generale:  
1. Este perfect acceptabil să se prezinte persoane atractive sau scene în care bărbaţii şi femeile socializează.

2. Îmbrăcămintea şi caracterul său oportun vor fi întotdeauna evaluate în contextul în care apar (de exemplu persoanele ce poartă costume de baie lângă piscină sau pe plajă sunt pe deplin acceptabile).

3. Succesul social înseamnă câştigarea unui statut sub forma promovării, bogăţiei, prietenilor, posesiunilor şi popularităţii precum şi atragerea admiraţiei sau recunoaşterii meritelor din partea oamenilor.

4. În general, termenul de „succes sexual” este deschis unui număr de interpretări diferite şi care nu se exclud reciproc întotdeauna, dar conform sensului pe care i-l dăm noi, comunicarea comercială nu trebuie:

 • să prezinte berea ca ajutor pentru a seduce;
 • să prezinte băutul berii ca preludiu al activităţilor sexuale;
 • să prezinte berea ca „accesoriu” pentru activităţii sexuale.

 

6. Asocierea cu activităţi periculoase

Comunicarea comercială nu va asocia consumul cu operarea utilajelor potenţial periculoase sau cu desfăşurarea activităţilor potenţial periculoase şi nu va prezenta consumul înainte sau în timpul activităţilor sau în locaţiile ce sunt potenţial periculoase.

 

7. Echipele de promovare (Promoterii)

7.1 Responsabilități

 • Să promoveze mărcile de bere, să furnizeze mostre, să servească sau să vândă băuturi în baruri, cluburi, restaurante, magazine sau la evenimente.
 • Să îndeplinească numai sarcinile atribuite în cadrul rolului desemnat lor.
 • Angajatorul trebuie să încheie cu membrii echipelor de promovare un contract de muncă în formă scrisă. Acesta poate fi un contract permanent, pe durată determinată sau un contract dedicat respectivei acțiuni. Angajatorul poate fi producătorul de bere, un furnizor sau un partener de afaceri.
 • Cei din echipa de promovare a mărcii pot lucra în sectoarele on-trade, off-trade sau evenimente specifice.

7.2 Mediu de lucru

 • Mediul de lucru trebuie sa fie sigur și sănătos.
 • Ferit de orice fel de hărțuire, abuz sau amenințări.
 • Echipa va primi asistență permanentă pentru rezolvarea situațiilor care au loc în timpul desfășurării activității, oferită prin:

                          - Supraveghetor sau angajator;

                          - Raport online folosind o adresă web dedicată;

                          - Linie de asistență telefonică dedicată.

7.3 Consum responsabil de alcool

 • Băuturile alcoolice vor fi servite numai clienților cu vârsta legală permisă.
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.
 • De asemenea, este interzis consumul de băuturi alcoolice împreună cu clienții.
 • Clienții care în mod evident consumă iresponsabil sau a căror sănătate sau siguranță ar putea fi pusă în pericol nu vor fi serviți cu băuturi alcoolice.

7.4 Instruire

 • Înainte de începerea activității, membrii echipelor de promovare vor parcurge un training/ o pregătire obligatorie, pentru a-și îndeplini sarcinile legate de promovarea mărcilor sau pentru a gestiona diferite situații cu care se confruntă.
 • Pentru a reînnoi cunoștințele sau pentru a dobândi noi informații/ abilități, instruirea va fi repetată periodic.

7.5 Uniforme decente

 • În timpul orelor de lucru, membrii echipelor de promovare poartă doar uniformele furnizate de brand.
 • Uniforma nu va fi purtată în afara programului de lucru.
 • Uniforma va fi sigură, funcțională și decentă / potrivită activității derulate.

7.6 Transport

 • Din motive de siguranță, echipele de promovare vor folosi transportul furnizat de angajator către și de la locația desemnată.


8.  Mostre gratuite

“Samplingul” înseamnă oferirea către clienţi a unei experienţe pozitive a mărcii (brand-ului), care îi face să dorească să cumpere produsul. Dacă se oferă oricărui client mai mult de un pahar de băutură, acest lucru ar putea fi interpretat ca încurajare a consumului iresponsabil de alcool.

Distribuirea de „mostre gratuite” trebuie să respecte următoarele reguli:

 • mostrele gratuite nu se pot oferi minorilor (persoanelor ce nu au vârsta legală pentru a achiziţiona alcool), chiar dacă părinţii îşi dau acordul;
 • berea poate fi oferită gratuit numai în zone destinate ospitalităţii;
 • mostrele trebuie să fie numai o măsură (o unitate standard de maximum 50 cl, care trebuie consumată la locul în care s-a făcut distribuirea);
 • fiecare persoană care degustă o mostră trebuie informată despre faptul că aceasta conţine alcool, precum şi cu privire la concentraţia de alcool;
 • în cazul în care mostra nu este consumată la punctul de distribuţie, cei care o primesc trebuie să fie informaţi că mostra este destinată în exclusivitate consumului acestora, că nu ar trebui să o consume înainte de a conduce şi că nu trebuie să o ofere minorilor.

 

9. Respectare și control 
9.1 Toţi membrii asociaţiei „Berarii României” (“BR”) se obligă să respecte toate regulile de mai sus.

9.2 Fiecare membru are obligaţia de a se asigura că angajaţii săi, implicaţi în toate comunicările comerciale, respectă Codul şi că acest Cod devine o parte integrantă a procesului de aprobare pentru orice comunicare comercială.

9.3 Respectarea Codului trebuie asigurată, de asemenea, ca şi condiţie anterioară încredinţării afacerilor către:

 • Agenţiile de publicitate;
 • Societăţile de cercetări de marketing;
 • Agenţii şi cumpărători de media;
 • Alţi consultanţi şi alte agenţii externe.

 

10. Monitorizarea plângerilor

10.1 Oricine (persoană fizică, persoană juridică sau entitate a Statului) poate sesiza Consiliul Român pentru Publicitate privind o comunicare comercială prin formularea unei sesizări scrise referitoare la activitatea oricărui membru al Asociaţiei Berarii României. Această sesizare va fi trimisă direct către Consiliul Român pentru Publicitate, în atenţia preşedintelui, o copie  catre secretarul executiv si,, eventual, o copie către Directorul General al Asociaţiei Berarii României.

10.2. Secretarul executiv al Consiliului Roman pentru Publicitate sau Directorul General al Asociaţiei Berarii României îl va informa pe membrul Asociaţiei referitor la activitatea căruia a fost depusă sesizarea.

10.3. Sesizarea va fi analizată de către un Comitet Etic al Consiliul Român pentru Publicitate, conform Codului de Comunicare Comercială al Consiliul Român pentru Publicitate.

10.4. Pentru că acest Cod este recunoscut de membrii Asociaţiei Berarii României, decizia Comitetului Etic va fi respectată.

10.5. Începand cu data de 1 iulie 2009 Asociaţia Berarii României, pe baza informaţiilor furnizate de către Consiliul Român pentru Publicitate, va întocmi 2 rapoarte semestriale (in decembrie si iunie) ce vor viza sesizările depuse. Cele 2 rapoarte vor fi publicate în termen de maxim 15 zile, de la sfârşitul fiecărui semestru.

10.6. Intre site-ul Asociaţiei Berarii României şi cel al Consiliului Român pentru Publicitate trebuie sa existe o legatura, astfel încât cei care accesează site-ul Asociaţiei să aibă posibilitatea, în cazul în care observă nereguli într-o comunicare comercială, să depună şi să trimită o sesizare cu ajutorul formularelor existente pe site.

 

11. Dispoziţii generale

11.1. Codul devine subiect al modificărilor la recomandarea membrilor, cu aprobarea Adunării Generale a Consiliului Român pentru Publicitate , cel puţin o dată pe an.

11.2 Comitetul de Reglementare al Asociaţiei Berarii României supraveghează procedurile de modificare a Codului şi elaborează forma finală a acestuia, coroborând toate eventualele sugestii de modificare aprobate de Adunarea Generală a Consiliului Român pentru Publicitate.

11.3. Membrii Asociaţiei “Berarii României” trebuie să accepte Codul în întregime, să acţioneze în conformitate cu acesta, să îl respecte şi să fie în totalitate responsabili pentru acţiunile lor, potrivit prevederilor Codului.

11.4. O versiune a Codului se găseşte pe site-ul Asociaţiei BR www.berariiromaniei.ro.