Copy advice

Consiliul Roman pentru Publicitate (RAC) a lansat serviciul de Copy Advice in august 2009. Serviciul se adreseaza companiilor sau agentiilor de publicitate care doresc sa obtina o recomandare privind realizarea unei comunicari comerciale in conformitate cu principiile si standardele etice reunite in Codul de Practica in Publicitate elaborat de RAC.

Ce este Copy Advice

Copy Advice reprezinta o opinie consultativa si confidentiala emisa de Consiliul Roman pentru Publicitate („RAC”), la cererea unei parti interesate, inaintea difuzarii publice a unei comunicari comerciale, opinie care confirma sau infirma faptul ca acea comunicare comerciala pentru care s-a solicitat Copy Advice este in acord cu prevederile si spiritul Codului de Practica in Publicitate al RAC („Codul RAC”).

Copy Advice-ul are doua caracteristici principale:
a) Nu este obligatoriu, ci este doar consultativ;
b) Se acorda pentru o anumita propunere concreta de comunicare comerciala (un spot, o campanie).

Principii generale

a) Copy Advice reprezinta un serviciu consultativ, nu este obligatoriu, detinatorul comunicarii comerciale in cauza fiind liber sa tina seama sau nu de opinia RAC;
b) Analiza si evaluarea comunicarii comerciale se fac doar in baza prevederilor Codului RAC;
c) Pot beneficia de serviciul de Copy Advice detinatorii comunicarilor comerciale atat membrii RAC, cat si cei ce nu sunt membri RAC;
d) Serviciul de Copy Advice este asigurat de RAC, prin conducerea executiva si expertii desemnati;
e) Este asigurata confidentialitatea tuturor materialelor trimise de solicitant, doar Secretariatul RAC si expertii consultati avand acces la acestea, si numai la sediul RAC.

Cine solicita

Numai detinatorul comunicarii comerciale, asa cum este ea definita si careia ii sunt aplicabile prevederile Codului RAC (propunerea de comunicare/reclama sau draftul de campanie), poate solicita Copy Advice. Detinatorul comunicarii comerciale este producatorul (creatorul) sau/si beneficiarul (titularul) acesteia.

Producator - este persoana fizica sau juridica care se ocupa pentru si in folosul tertilor sau in interes propriu cu promovarea imaginii si/sau marcii unui produs ori categorii de produs (cu drept de comercializare) prin diferite mijloace media.

Beneficiarul - Persoana fizica sau juridica care promoveaza in interes personal direct sau indirect marci de produse ori categorii de produse, diferite servicii, nume de firme, embleme ori alte asemenea drepturi de proprietate intelectuala.

Mod de solicitare

Serviciul de Copy Advice are in vedere orice forma de media si poate fi acordat in toate etapele creatiei unei comunicari comerciale. Se poate solicita Copy Advice si pentru o comunicare comerciala care a facut obiectul unui Comitet Etic („CE”) al RAC, pentru acele modificari ulterioare comunicarii initiale, fara ca prin aceasta sa se poata considera o reanalizare a deciziei CE al RAC.

Cei care solicita serviciul de Copy Advice trebuie sa inainteze o cerere scrisa Secretariatului RAC, in atentia Directorului Executiv, la care, in mod obligatoriu, trebuie sa ataseze comunicarea comerciala pentru care este solicitata efectuarea analizei, in forma scrisa (hard copy) sau in format electronic, de preferat in cea mai apropiata forma posibila de versiunea finala.

Solicitarea poate include, de asemenea, orice documentatie suplimentara care sustine conformitatea comunicarii in discutie cu reglementarile Codului. Aceasta documentatie poate reprezenta substantierea afirmatiilor referitoare la performantele unui produs si poate permite verificarea veridicitatii afirmatiilor, datelor, descrierilor, ilustrarilor si testimonialelor cuprinse in mesajul comercial utilizat, in conformitate cu prevederile art. 2, 3 si 5 din Codul RAC.

Cine ofera

Serviciul de Copy Advice este oferit de Copy Advice Panel (“CAP”), format din urmatorii: Directorul Executiv al RAC, un expert – membru permanent al CAP aprobat de catre Adunarea Generala, si unul dintre membrii permanenti ai Comitetului Etic al RAC (“CE”). Atunci cand unul dintre membrii permanenti ai “CE” se afla in incapacitate temporara ori in imposibilitate de a oferi consultanta, ori se afla in conflict de interese in cazul unei anumite comunicari comerciale pentru care se solicita Copy Advice, Directorul Executiv al RAC va solicita consultanta unuia dintre ceilalti membri disponibili.

Procedura de Copy Advice

Detinatorul campaniei se adreseaza in scris Directorului Executiv al RAC, solicitand Copy Advice.

Detinatorul campaniei trimite Secretariatului RAC comunicarea comerciala pentru care este solicitata opinia (punctul de vedere avizat), de preferat in cea mai apropiata forma posibila de versiunea finala.

Copy Advice Panel analizeaza comunicarea comerciala pentru care a fost solicitata opinia. Daca este nevoie, se poate solicita documentatie suplimentara de la detinatorul campaniei/comunicarii comerciale. De asemenea, daca este nevoie, Directorul Executiv al RAC impreuna cu cei doi experti pot initia discutii cu detinatorul campaniei/comunicarii comerciale pe tema continutului comunicarii comerciale in cauza.

Directorul Executiv al RAC formuleaza, in decurs de 3 (trei) zile lucratoare, un punct de vedere in baza Codului RAC. Documentatia continand opinia RAC poate fi:

  • favorabila utilizarii;
  • nefavorabila utilizarii, fiind insotita de recomandari de modificare/adaptare astfel incat comunicarea comerciala in cauza sa se alinieze reglementarilor prevazute de Codul RAC.

Documentele prezentate de solicitant sunt pastrate NUMAI la sediul RAC, in deplina confidentialitate. Administrarea/arhivarea acestora se va face numai de catre personalul RAC.

Durata

Perioada de acordare a serviciului de Copy Advice nu poate dura mai mult de 3 (trei) zile lucratoare consecutive de la data depunerii cererii.

Taxa

Serviciul de Copy Advice se taxeaza dupa cum urmeaza:
- pentru membri RAC cinci analize de mesaj gratuite pe an, apoi 200 de euro/mesaj;
- pentru non-membri RAC 200 de euro/mesaj.

Raspunderea RAC

Activitatea de Copy Advice a RAC este in primul rand o activitate de educare si informare si in al doilea rand o activitate de consultanta profesionala.

RAC si personalul angajat al RAC nu isi asuma responsabilitatea pentru modul in care solicitantul aplica eventualele recomandari ori utilizeaza comunicarea comerciala, pentru evolutia ulterioara a comunicarii comerciale pentru care s-a solicitat Copy Advice si nici pentru modificarile legislative ulterioare, neputand fi tinuti raspunzatori pentru eventualele pretentii materiale (daune, profit nerealizat, alte cheltuieli etc) ori imateriale ale solicitantului sau tertilor referitoare la materialele aferente comunicarii comerciale, pentru cheltuielile suportate ori generate de utilizarea ori modificarea comunicarii comerciale in orice forma, inclusiv pentru neglijenta ori culpa persoanelor implicate in realizarea serviciului de Copy Advice.

Opinia exprimata nu reprezinta in sine o certificare a conformitatii comunicarii comerciale cu prevederile Codului RAC.

De asemenea, la momentul efectuarii serviciului de Copy Advice, pot exista interpretari diferite ale unor autoritati in ceea ce priveste legislatia, intepretari care pot sa nu coincida cu opinia de copy advice a RAC pentru care, de asemenea, RAC nu se face responsabil in niciun fel si de nicio natura.

Responsabilitatea finala in ceea ce priveste comunicarea comerciala ramane a detinatorului, respectiv a beneficiarului insusi.


Procedura copy advice (43 KB)