Formular aderare


Subscrisa , persoana juridica romana, cu sediul in , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. , avand ca obiect principal de activitate , prin reprezentantul nostru legal , intelegem sa aderam la scopul si obiectivele CONSILIULUI ROMAN PENTRU PUBLICITATE, persoana juridica romana, fara scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 61, etaj 8, ap. 55, sector 1, inregistrata la Registrul General al Curtii de Apel Bucuresti, sub nr. 24/25.08.1999, avand cod de inregistrare fiscala nr. 12069153 si sa dobandim astfel calitatea de membru cu drepturi depline al acesteia.


Subscrisa am luat cunostinta de continutul Actului Constitutiv si al Statutului Consiliului Roman pentru Publicitate, precum si al Codului de Practica in Publicitate elaborat de RAC, suntem de acord cu dispozitiile acestora si intelegem ca, din momentul in care vom deveni membri ai organizatiei, sa le respectam. Prin formularea prezentei cerereri de aderare am luat cunostinta despre cuantumul anual al taxei de membru (1800 EUR), ce va fi varsata de noi in contul organizatiei: RO92RNCB0072171018460002.


Prin (persoana autorizata sa semneze in numele companiei), Telefon , Email