AUTOCONTROL promovează „Codul de conduită privind  influencerii în publicitate”

AUTOCONTROL împreună cu Asociația Spaniolă a Publicitatii au organizat o întâlnire cu principalele agenții pentru influencer marketing din Spania pentru a explica prevederile „Codului de conduită al influencer marketing în publicitate”, in vederea extinderii aplicării acestuia.

La întâlnire au participat reprezentanți ai agențiilor: Go Talents, Human to Human, Keeper Experience, Marco, Okiko Talens, Samyroad, Socialpubli, Soy Olivia, Territory Group, Thinketers, Youplanet și influencerul „El profesor de Tik-Tok”. În cadrul întâlnirii, agențiile și-au exprimat suportul față de Cod și față de diseminarea acestuia; și-au exprimat de asemenea disponibilitatea de a adera la Asociație.

Acesta este un pas înainte către o mai bună dezvoltare a activității de publicitate în media digitală, prin încurajarea autoreglementării și bunelor practici, astfel încât publicitatea să respecte prevederile în vigoare. 

La discuții a participat și IAB Spania care explicat utilitatea acestui Cod și în acelasi timp planul său de acțiune pentru diseminarea Codului AUTOCONTROL.

Aprobarea Legii  privind comunicarea audiovizuală

La data de 22 iunie a.c., Parlamentul din Spania a adoptat Proiectul de Lege privind comunicarea audiovizuală (LGCA). Noua Lege privind comunicarea audiovizuală recunoaște și încurajează cu fermitate autoreglementarea și coreglementarea in publicitate, precum și stabilirea codurilor de conduită ce urmează să fie promovate de către autoritatea audiovizuală competentă.

Textul aprobat include o referire la buna credință a agenției de publicitate printre circumstanțele care trebuie luate in considerare la stabilirea penalităților. Se va ține cont atunci când comunicarea comercială are un raport de copy advice pozitiv emis de un SRO cu care autoritatea audiovizuală competentă are un acord de colaborare.

Pe de altă parte, noua reglementare introduce caracteristici importante în domeniul comunicărilor comerciale. Acestea includ extinderea domeniului de aplicare la comunicările audiovizuale efectuate de furnizorii de servicii de platformă de partajare video stabiliți in Spania și nu se rezumă la comunicarile audiovizuale TV și radio, ca până acum. În acest mod, comunicarea comercială a furnizorilor de servicii de platforme de partajare video este supusă unor obligații și interdicții.

Noua Lege include în sfera sa de aplicare și reglementează în mod specific obligațiile a așa numiților „utilizatori cu relevanță deosebită care folosesc serviciile platformei de partajare video” (vloggeri, influenceri, …). Acești operatori trebuie să respecte o serie de cerințe pentru a fi considerați furnizori de servicii de comunicare audiovizuală și, dacă o fac, sunt supuși anumitor obligații.

Mai multe informații la : www.easa-alliance.org