La 24 iulie 2018, Coalition for Better Ads, o inițiativă a industriei care vizează îmbunătățirea experienței consumatorilor in  legatura cu publicitatea online, a anunțat lansarea unui mecanism independent de soluționare a litigiilor, elaborat în colaborare cu principalele organisme de autoreglementare (SRO) din lume.
 
Consiliul de Autoreglementare a Publicității (ASRC) din SUA, lider în autoreglementarea industriei de publicitate și membru al ICAS, gestionează un mecanism independent de soluționare a litigiilor (DRM) pentru soluționarea disputelor dintre companiile certificate și entitățile de implementare care evaluează conformitatea cu Standardele pentru publicitate. ASRC, care este administrată de Council for Better Business Bureaus, administreaza  de aproape 50 de ani programe care încearcă să prevină utilizarea unor afirmatii înșelătoare sau fără substantiere și să se asigure că anunțătorii respectă standardele de autoreglementare din industrie. De asemenea ASRC oferă platforme pentru rezolvarea disputelor de publicitate între concurenți.
 
Procedurile de soluționare a litigiilor au fost elaborate și vor fi operate în consultare cu Consiliul Internațional pentru Autoreglementarea Publicității (ICAS), o platformă globală care promovează publicitatea responsabilă prin implementarea efectivă a standardelor de autoreglementare.
 
Lee Peeler, președinte și CEO al ASRC și vicepreședinte executiv al Consiliului pentru Birouri de Afaceri mai bune a declarat: ASRC este încântata pentru ca i s-a incredințat  un rol important în implementarea acestui program. Așteptăm, în special, colaborarea cu colegii de la ICAS pentru a ne asigura că procesul reflectă în mod corespunzător valorile imparțialității și obiectivității care stau la baza organizațiilor internaționale de autoreglementare.
 
José Domingo Gómez Castallo, Președinte ICAS a menționat: „ICAS și membrii săi împărtășesc și promovează cele mai bune practici de autoreglementare pentru a aborda provocările globale cu care se confruntă industria de publicitate. Suntem încântați să colaborăm cu ASRC și Coalition for Better Ads pentru a sprijini această activitate importantă în beneficiul consumatorilor de publicitate online.„
 
Pentru mai multe detalii accesati comunicatul de presă original.
 
Co ICAS News și Coalition for Better Ads
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coalition for Better Ads launches Dispute Resolution Program

by · Published 24 July 2018 · Updated 24 July 2018

 

On 24 July 2018, the Coalition for Better Ads, an industry initiative aimed at improving consumers’ experience with online advertising, announced the launch of an independent dispute resolution mechanism for the Program, developed with leading global Self-Regulatory Organizations (SROs).

The Advertising Self-Regulatory Council (ASRC), a leader in advertising industry self-regulation and US member of ICAS, manages an independent dispute resolution mechanism (DRM) to address disputes between certified companies and implementation entities that assess compliance with the Better Ads Standards. ASRC, which is administered by the Council of Better Business Bureaus, has for nearly 50 years operated programs that seek to prevent misleading and unsubstantiated advertising claims, ensure that advertisers follow industry self-regulatory standards and provide platforms to resolve advertising disputes between competitors.

The dispute resolution procedures were developed and will be operated in consultation with the International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS), a global platform that promotes responsible advertising through the effective implementation of self-regulatory standards.

Lee Peeler, ASRC President and CEO, and Executive Vice President, Council of Better Business Bureaus said:

ASRC is delighted to have been selected to serve this key role in the implementation of this important program. We in particular look forward to working with colleagues at ICAS to ensure that the process appropriately reflects the values of impartiality and objectivity that underlay international self-regulatory organizations.

José Domingo Gómez Castallo, ICAS President:

ICAS and its members share and promote self-regulatory best practices to address the global challenges facing the advertising industry. We are pleased to partner with ASRC and the Coalition for Better Ads to support this important work to benefit consumers of online advertising.

To find out more, read the full press release on the Coalition website.

 
Share this:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 
 

Follow:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

ICAS members