Bunele practici în publicitate, stabilite și puse în aplicare de organismele de autoreglementare, aduc o contribuție importantă la crearea unui Internet mai sigur și mai bun! Instrumentele de autoreglementare din întreaga industrie de publicitate contribuie la asigurarea faptului că publicitatea este veridică și răspunde nevoii de onestitate, decență și transparență a consumatorilor. Astfel, rețeaua de 27 de Organisme de autoreglementare a EASA gestionează plângerile consumatorilor, oferă consultanță prin Copy Advice companiilor și monitorizează în mod proactiv comunicarea  comercială online.

În ultimii cinci ani, comunicările comerciale în mediul digital au fost cel mai mult sesizate de către cetățenii Europei în aceeași masură cu  necesitatea inserării unei recunoașteri prin utilizarea de #ad pe platformele de influencer marketing ce au atras frecvent atenția presei.

Acesta este motivul pentru care membrii rețelei EASA, urmând recomandările EASA pentru cele mai bune practici privind comunicările de marketing în mediul digital precum și comunicarea comercială promovată de influenceri, vizează îmbunătățirea conformității publicității digitale, prin analizarea problemelor consumatorilor, prin emiterea de bune practici și prin furnizarea de consiliere pentru industrie. În acest sens, anul trecut două dintre SRO-urile membre ale Alianței au fost premiate pentru activitatea inovatoare în proiectele de pionierat online unde utilizarea tehnologiilor AI și avatar au contribuit ca Internetul să fie mai sigur pentru toți!

 

Link: BetterInternetforkids

Internet safety for children

 

easa-alliance.org 

             Standardele de autoreglare și publicitate publicitare, stabilite și puse în aplicare de organizațiile de autoreglare, oferă o contribuție importantă la crearea unui internet global mai bun și mai sigur! Instrumentele de autoreglare din întreaga industrie ajută la asigurarea faptului că publicitatea este veridică și răspunde cererii consumatorilor de onestitate, decență și transparență. Astfel, rețeaua de 27 de SAS EASA gestionează reclamațiile consumatorilor, oferă consultanță de copiere și monitorizează în mod proactiv activarea comunicațiilor de marketing online.  În ultimii cinci ani, comunicațiile de marketing digital au fost cele mai sesizate de către cetățenii europeni și titluri care solicitau dezvăluiri #ad pe platformele de influencer captate frecvent de atenția presei. Acesta este motivul pentru care membrii rețelei EASA, urmând recomandările EASA pentru cele mai bune practici privind comunicațiile de marketing digital și marketingul influencer, vizează îmbunătățirea conformității publicității digitale, investigând problemele consumatorilor, emitând îndrumări și oferind sfaturi pentru industrie. Mai mult, doar anul trecut, două dintre SRO-urile noastre membre au acceptat premii pentru munca lor inovatoare pentru proiectele de monitorizare online pioniere în care tehnologiile avatar și AI au fost valorificate pentru a ajuta internetul să fie mai sigur pentru toți consumatorii europeni!