Beneficiul elaborarii acestui Cod va fi de a avea proceduri simplificate pentru a se reduce povara administrativa pentru mediul de afaceri, proceduri implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare. Urmeaza sa  fie dezvoltate si implementate noi instrumente de masurare si de reducere a birocratiei in domeniul schimbarilor climatice.

Prin implementarea proiectului se doreste aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Mediului prin: realizarea Codului Deseurilor, prin sistematizarea si simplificarea amplelor reglementari din domeniul deseurilor; si asigurarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in domeniul schimbarilor climatice.

La sfarsitul saptamanii trecute, la Sinaia, a avut loc conferinta de deschidere a Proiectului „Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Mediului pentru sistematizarea si simplificarea legislatiei din domeniul deseurilor si realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in domeniul schimbarilor climatice”.

Obiectivele specifice ale proiectului susmentionat sunt urmatoarele:


1. Realizarea unui document de politica publica pentru domeniile deseuri si schimbari climatice.

2. Realizarea Codului Deseurilor prin sistematizarea si simplificarea reglementarilor din acest domeniu

3. Realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru agentii economici din domeniul schimbarilor climatice.

Principalele rezultate vizate ale proiectului sunt: aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului si elaborarea unei politici publice in domeniul mediului (deseuri si schimbari climatice).

Fondul activ al legislatiei va fi sistematizat si simplificat progresiv si va fi elaborat si aprobat Codul Deseurilor; Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare; vor fi dezvoltate si implementate noi instrumente de masurare si reducere a birocratiei in domeniul schimbarilor climatice.

Proiectul, al carui beneficiar este Ministerul Mediului, avand ca partener Academia de Studii Economice Bucuresti, se deruleaza pe o perioada de 26 de luni si este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente.

Bugetul proiectului este de 7.616.362,69 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila totala este de 6.869.042,92 lei.

Evenimentul, la care au participat 100 de angajati din conducerea Ministerului, a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Garzii Nationale de Mediu, a Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, a Administratiei Fondului pentru Mediu si a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii precum si reprezentanti ai Partenerului, a fost deschis de doamna  Gratiela Leocadia GAVRILESCU, Ministrul Mediului.

Cu acelasi prilej, participantii au fost informati si in legatura cu prioritatile, calendarul si continutul agendei evenimentelor derulate de Romania, in domeniul mediului, pe perioada detinerii presedintiei rotative a CE.

 

Mai multe detalii la: Roaliment